Psychologische Oorlogsvoering

Dit artikel met de toelichtingen hierin leunen sterk op de termen en concepten zoals uitgelegd in het artikel over waarheid, dus het is geadviseerd om de links te volgen en uzelf bekend te maken met deze termen en concepten om een gegrond begrip te krijgen van psychologische oorlogsvoering.

Inleiding

Zoals geschreven in het hoofdstuk ‘Achter de Sluier‘, handelen mensen met een kwaadaardige natuur hoofdzakelijk in de mentale wereld. Dit betekent dus, wanneer mensen zich nog steeds bezig houden met communicatie in plaats van fysiek handelen. Dit betekent niet dat het niet alsnog fysiek kan worden. Wanneer zaken fysiek worden, is dit gewoonlijk het gevolg van voorafgaande communicatie. Deze mentale gevechten draaien in de basis om waarheid. Om preciezer te zijn, om welke waarheden mensen aannemen als hun primaire waarheden. En dat is nu precies wat psychologische oorlogsvoering is: het manipuleren en sturen van waarheidsbomen van mensen, aangezien uiteindelijk hun primaire waarheden hun handelen bepalen. Het klinkt alsof psychologische oorlogsvoering thuishoort op een strijdveld, maar niets kon minder waar zijn: het vindt hoofdzakelijk plaats op eigen bodem: in het bedrijfsleven, de staat, bijna overal waar waarheidsbomen van mensen met machtsposities gemanipuleerd dienen te worden. Dit gaat zo ver als het managen en beheersen van hele waarheidsbossen door middel van media voor het beheersen van publieke opinie. Het is beter om het ‘Mentale Oorlog op Eigen Bodem’ te noemen.

Waarheidsdissynchronisatie 

Psychologische oorlogsvoering berust geheel op waarheidsdissynchronisatie en een negatieve verstandhouding. Daarom wordt dit tot het maximale uitgebuit. Wanneer de kans dat mensen hun primaire waarheden kunnen synchroniseren nihiel is, maakt dit het mogelijk ronduit te liegen naar deze mensen zonder te worden betrapt. Want uiteindelijk zullen deze mensen hun waarheden niet synchroniseren en realiseren dat zij voorgelogen zijn. Wanneer factoids er bij betrokken zijn waar een doelgroep aan mensen van op de hoogte zijn, zal er niet worden gelogen – de leugen kan makkelijk worden gedetecteerd. Het volgende beste is dan het proberen een alternatieve waarheid om deze factoids heen te fabriceren. Er zijn vele redenen waardoor mensen niet altijd hun primaire waarheden kunnen synchroniseren. De taalbarrière is een voorbeeld en geografische afstand een ander. En zeker niet te vergeten, in het geval van beveiligingscompartimenten binnen inlichtingen, justitie en gelijksoortige organisaties, de zwijgplicht. Overal waar er natuurlijke segregatie tussen mensen is, zullen mensen doorgaans, of kunnen doorgaans, of mogen doorgaans niet hun waarheden synchroniseren wat de weg vrijmaakt voor de leugen.

Aangezien waarheidsdissynchronisatie zo belangrijk is voor het effectief uitvoeren van psychologische oorlogsvoering, worden er condities gecreëerd tussen mensen die er voor zorgen dat zij minder geneigd zijn hun primaire waarheden te synchroniseren. Een voorbeeld zou zijn waarbij twee mensen een neutrale houding hebben tussen elkaar en af en toe met elkaar praten, bijvoorbeeld twee buren. Als er nu een derde buur was die een positieve verhouding heeft met de andere twee, zou deze derde buur de tuin van een van de twee kunnen beschadigen en zeggen dat de ander het heeft gedaan als de beraming. Als de ene buur deze waarheidstak over de ander voor waar aan zou nemen, zou zijn verhouding tot de ander negatief worden en zou niet langer meer met de andere buur willen praten. Met als gevolg dat deze twee buren niet langer meer waarheden synchroniseren. Vanaf dat moment kan de derde buur ongeremd leugens als waarheidstakken spuien naar de twee anderen toe na eerst te hebben voorkomen dat deze tween nog hun primaire waarheden zouden synchroniseren door de initiële beraming.

Als u wilt weten of iets over een iemand waar is of niet, vraag het diegene zelf!

De Valse Vlag 

Dit gebeurt op kleine schaal zoals aangetoond met dit voorbeeld, maar het gebeurt ook op een veel grotere schaal, helemaal tot aan een globale schaal toe, waar landen worden zwart gemaakt naar het eigen land toe. Op zo’n zelfde manier zijn ook de beramingen op een veel grotere schaal. Deze grootschalige beramingen staan bekend als valse vlaggen. Zij zijn ontworpen en uitgevoerd om een serie aan factoids te creëren die, tezamen met alternatieve waarheden om deze factoids heen, de weg vrijmaken voor het verder dissynchroniseren van waarheden op grote schaal. Waarheden tussen betrokken partijen worden niet langer meer gesynchroniseerd vanwege de enorme negatieve verhouding welke is gecreëerd door de beraming. Een zo’n ‘valse vlag’ is het neerhalen van MH-17 geweest. De counter is waarheidssynchronisatie tussen goedaardige mensen binnen alle betrokken partijen om de leugen te detecteren en de gefabriceerde illusies ongedaan te maken.

Zeer belangrijk is te realiseren dat kwaadaardige mensen GEEN BARST GEVEN OM HET LIEGEN gezien het cruciaal is voor het bereiken van hun doelstellingen. Ze  fabriceren gewoon illusies die maar half aannemelijk klinken met een van een zweem van autoriteit in samenspel met vele van de technieken zoals verderop beschreven, waarbij zij waarheidsdissynchronisatie maximaal pogen uit te buiten. Onthoud, het gaat hier om kwaadaardige mensen welke geen greintje zorgzaamheid, medeleven of empathie hebben voor een iemand dan behalve zichzelf zoals het geval is bij de zelfdienst semantiek.

Strijd Dynamiek 

Waar er oorlog is, is er strijd. En deze sectie legt in detail uit wat de betekenis van strijd is in termen van psychologische oorlogsvoering. Zoals de inleiding al aangaf draait psychologische oorlogsvoering om waarheid. En gaat het bij psychologische oorlogsvoering dus om de strijd tussen tegengestelde waarheden. Het doel van de strijd is het zorgen dat mensen bepaalde waarheden aannemen of juist laten varen. De goede zijde zal proberen mensen de realiteit aan te laten nemen en zal proberen de illusies gecreëerd door kwaadaardige mensen te versplinteren. Kwaadaardige mensen zullen proberen mensen illusies aan te laten nemen om de realiteit te verdoezelen en te verbergen ter ondersteuning van hun kwaadaardige doelstellingen. De tabel met technieken en voorbeelden verderop zal refereren aan termen uitgelegd in deze sectie.

Er is nog een ander zeer belangrijk element in de strijd om de waarheid: de ‘schijnwerper’. De ‘schijnwerper’  geeft aan op wiens ‘vergrijp’ wordt gefocust gedurende een argument. Een argument behelst het aanduiden van discrepanties en onjuistheden in de waarheidsboom van een tegenstander, of juist het anderen doen laten geloven dat die discrepanties en onjuistheden zijn. Dus men spreekt er dan van dat de ‘schijnwerper’ op die tegenstander is gericht. Een belangrijk aspect bij psychologische oorlogsvoering is het houden van de ‘schijnwerper’ op de al dan niet vermeende vergrijpen van de tegenstander en de waarheden waarbij die tegenstander betrokken is opdat die van henzelf niet onder de aandacht komen. Wanneer kwaadaardige mensen dit doen, get het om gefabriceerde illusies over hun tegenstanders. Wanneer goedaardige mensen dit doen, get het om de realiteit aangaande de tegenstanders. Veel psychologische oorlogsvoeringstechnieken draaien om het terugzetten van de ‘schijnwerper’ op de tegenstander.

De ‘schijnwerper’ is geen gewone schijnwerper. Deze focust niet slechts op een partij welke aan de strijd deelneemt. Deze focust ook op onderwerpen van partijen. En dit toont het andere aspect van de ‘schijnwerper’ aan: zijn ‘zoom’. Een gehele zaak kan bestaan uit vele waarheidsconstructies, of het nu een gefabriceerde illusie is of de realiteit. En als dusdanig kan de ‘schijnwerper’ op de gehele zaak staan, of ingezoomd zijn op een enkele factoid met omliggende waarheden waarbij de rest geheel buiten beeld is. Het uitbuiten van ‘spot-light zoom’ is een zeer graag toegepaste techniek door kwaadaardige zijde. Er wordt veelvuldig de techniek ‘Perspectief Vernauwing‘ toegepast.

De ‘wapens’ welke door oprechte mensen worden gebruikt zijn validatie, bewijs en legitieme, wetenschappelijk ondersteunde relationele logica. De ‘wapens’ gebruikt door kwaadaardige mensen zijn imago, autoriteit, implicatie en ontwijking van het inhoudelijke argument. Het is opmerkenswaardig dat de keuze van wapens niet altijd zo duidelijk is. Kwaadaardige mensen kunnen ook wetenschappelijk onderbouwde logica gebruiken – het is allen zo dat ze er niet bij vertellen dat de gebruikte datasets voor het gebruikte wetenschappelijke argument fraudulent of vertekend zijn.

Aangezien illusies en alternatieve waarheden fabricatie zijn en geen realiteit en zij toch overtuigend genoeg dienen te zijn om als realiteit te worden geaccepteerd, dienen zij gesteund te worden met logica en onderbouwing. Kwaadaardige mensen zullen proberen logica en reden te fabriceren voor alle gefabriceerde alternatieve waarheden en illusies om ze aannemelijk te maken en om vragen te kunnen beantwoorden. Zij falen wanneer, door middel van solide redeneren en doorvragen door goedaardige mensen, ze niet langer een aannemelijke verklaring hebben. Dat is het punt waarop illusies niet langer meer naadloos aansluiten op de realiteit welke ‘scheuren’ doen vertonen in de illusies. Wanneer kwaadaardige mensen de mogelijkheid hebben illusies te fabriceren zonder tijdsdruk, kunnen zij veelal een grote hoeveelheid ondersteunende logica constructies fabriceren welke aannemelijk klinkt. Dit is anders wanneer zij onder tijdsdruk staan en ter plekke nieuwe redenen moeten bedenken om de illusie aan te blijven laten sluiten op de realiteit. Hier vertonen ‘scheuren’ zich relatief snel. Dit wordt beschreven als ‘de rand van de illusie bereiken’. Vanaf hier en verder kan de illusie volledig worden opengescheurd en worden ontmaskerd, aantonend dat de verdedigers van de illusie van kwaadaardige natuur zijn. Goedaardige mensen dienen hun weg naar de randen van een illusie te banen door middel van solide redenering om de illusie neer te kunnen halen. De kwaliteit van logica en redenering rondom een illusie stort dan ook als een baksteen in elkaar. Dat is waarom kwaadaardige mensen ten alle tijden zullen vermijden in discussie te gaan en autoriteit en implicatie van woorden in stellingen het werk te laten doen teneinde overtuigend te zijn, pogend de illusies op te dringen.

Bijna altijd hebben deze alternatieve waarheden waaruit deze illusies bestaan geen enkele rationele, oorzakelijke logica als onderbouwing wanneer men goed kijkt naar de daadwerkelijke redeneringen waarop deze illusies berusten. De middelen om andere mensen van deze illusies te overtuigen berusten geheel op het imago van een autoriteitsvoorkomen en wijsheid met de bijgaande implicaties van de gebruikte woorden in de gestelde aantijgingen. Zij verspreiden deze illusies en aantijgingen via hun netwerk om op deze wijze een voorkomen van een ‘meerderheidswaarheid‘ te creëren waarmee zij zullen proberen de ‘waarheidsbos integriteit‘ groepsmechaniek het werk te laten doen in hun voordeel.

Een ander aspect dat komt kijken bij het feit dat alternatieve waarheden en illusies geen realiteit zijn is dat wanneer er nieuw onweerlegbaar bewijs of verworven informatie naar boven komt, kwaadaardige mensen hun illusies moeten aanpassen en bijwerken om dit nieuwe bewijs of de verworven informatie een plaats te geven om de illusies een niveau van geloofwaardigheid te laten behouden. Dit wordt ‘Narratief Aanpassing’ genoemd – zij moeten hun narratief aanpassen om het nieuwe bewijs en of informatie in te passen in de illusie. En dit is een zeer sterke aanwijzing welke zegt dat men met een gefabriceerde illusie van doen heeft. Mensen die staan voor realiteit en deze proberen na te streven, zullen nooit een narratief aanpassing hoeven door te voeren aangezien nieuwe realiteiten naadloos aan zullen sluiten op reeds bekende realiteit, en sterker nog, deze nieuwe realiteiten hun argumenten nog weer veel sterker doen maken. Alleen waarheden onttrokken aan realiteit zullen altijd correct (inter)valideren, evenals hun differentiële tegenhangers van deze waarheden, want uiteindelijk dient de realiteit, inclusief de primaire bedoelingen van mensen, te voldoen aan alle regels en wetten van de fysieke wereld.

Zodra men een aanpassing in narratief, of een onlogische stelling, of een elk ander waarheidsconflict detecteert in een gepresenteerde waarheidsconstructie, kan men er met 100% zekerheid van uit gaan dat men met een illusie of een alternatieve waarheid te maken heeft, en dus, een poging tot het verhullen van realiteit.

Psychologische Oorlogsvoering – Categorieën.

Door midden van psychologische oorlogsvoering kunnen er diverse doelstellingen worden bereikt. Deze zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot:

  • Strijd, discussie.
  • Mentale quarantaine / mentale kooiing.
  • Aanzet tot actie / in-actie, geloof / ongeloof.
  • Verhullen van ware intentie en het afschudden van verdachtmaking.

De secties die volgen lichten deze categorieën toe.

Strijd

Deze categorie omvat de technieken welke tijdens het verbale argument worden toegepast. Zij zijn er op gericht het argument en de ‘schijnwerper’ te beheersen en te sturen.

Mentale Quarantaine 

Een primair doel van kwaadaardige mensen is het mentaal neutraliseren van tegenstanders om te voorkomen dat de primaire waarheden van deze tegenstanders zich verspreiden naar andere mensen toe. Om te voorkomen dat deze waarheden een meerderheidswaarheid worden waarbij andere mensen deze gaan aannemen als de geaccepteerde realiteit. Effectief gezien is het doel iemand’s primaire waarheid in die persoon gevangen te houden en het een beheersbare minderheidswaarheid te houden, ten einde deze te kunnen wegzetten als niets meer dan een illusie. De uitdrukking welke hier voor wordt gebruikt is ‘iemand in mentale quarantaine zetten’, of als alternatief, ‘iemand mentaal kooien’.

Zij zullen hun netwerken inzetten om allerlei soorten valse aantijgingen te fabriceren en door te vertellen. Zij creëren illusies die praktisch altijd het tegenovergestelde zijn van de realiteit, die zij dan met een zweem van autoriteit doorgeven om mentale quarantaine van een doelwit te bereiken en hier mee anderen aan te zetten niet langer meer waarheden van een doelwit aan te nemen zodat de waarheden van het doelwit niet kunnen verspreiden. Alle psychologische oorlogsvoeringstechnieken draaien om het ongeloofwaardig maken om het gewenste effect te bereiken. Het gebeurt overal waar zij mentale weerstand tegen hun doelen ondervinden.

Zij zetten mentale quarantaine in met hun netwerken en passen het toe in omgevingen waar zij doelwit neutralisatie willen bereiken. Dit kan de buurt zijn waarin een doelwit woont, of een werk omgeving, en wanneer er justitie en inlichten bij betrokken zijn, binnen beveiligingscompartimenten. In essentie besmetten en vergiftigen zij waarheidsbossen met illusies, hierbij gebruikmakend van elk van de mentale oorlogvoeringstechnieken zoals beschreven in de tabel hieronder. Deze waarheidsbossen kunnen die van beveiligingscompartimenten zijn, of die van bedrijven, of zelfs afdelingen binnen bedrijven.

Dit type van psychologische oorlogsvoering is extreem misdadig en beschadigend naar een iemand toe aangezien mensen in de omgeving van die persoon totale onwaarheden over zo’n iemand gaan aannemen, de betreffende persoon isolerend, wat dan vaak resulteert in roddelen over de persoon welke vergelijkbaar is met het gang-stalken. Het is duivels.

Aanzet 

Hier gaat het om het aanzetten mensen handelingen te laten uitvoeren, of om juist niets te laten doen zonder dat zij zich realiseren dat zij aangezet en gemanipuleerd worden. Evenzo is het het aanzetten van mensen iets te laten geloven, of juist om een aanname te laten varen. En evenzo, om mensen hun relatieve gezindheid jegens een bepaald persoon of personen te doen laten omslaan.

[Meer te schrijven]

Verhulling 

Verhullingstechnieken worden gebruikt om een dader of medeplichtige van verdachtmaking te ontdoen. Zij worden gebruikt om daders of medeplichtigen in voorkomen wit te wassen. Verhullingstechnieken worden gebruikt in combinatie met aanzet technieken om mensen aan te zetten verdachtmakingen jegens bepaalde personen te laten varen.

[Meer te schrijven]

Tabel met Technieken 

[Te vertalen]

The names given to the techniques are just what I labeled them, they are not ‘official’ names. It’s just a way to reference each technique. Techniques fall under one or more categories and techniques are often used together in combinations (combos) to maximize their intended effects.

When one notices certain people employing any of these techniques against other people, they identify themselves as members of the cabal. All these techniques revolve around deception, the fabrication of illusions. With this, these people plead guilty to cover-up and concealment, coercion or mental quarantine attempts. I’ve witnessed these techniques with great consistency. It’s like it comes straight from a textbook as they all use the same techniques and combos of techniques. Even the actual allegations are identical across the surface of operation, which may be nation wide as it is in my proven case. They’re all carbon copies of each other when it comes to this.

Jump Table 
Perspective Shrink Schizophrenic Inversion Hyperbolism Reduction
Timeline Trashing Inversion of Guilt MDP The Savior
Obsession Call Group Expansion Alignment Riding link
Implication by Allegation Group Deflection Spot-light Kick link
Perspective Shrink  Back
Category Combat
Purpose This is by far the most used technique. Like explained in the Battle Dynamics section, it is about keeping the spot light on the opponent and on a single factoid involving the opponent while attempting to hammer a short allegation that is always an alternative truth surrounding the factoid. The allegation itself is an application of any of the other techniques.

The primary effect is to keep attention off of the entire case landscape and the opponent’s arguments completely, so that it looks like the case revolves around just one factoid. A secondary effect is to reduce the target to just the allegation. Hence the name, ‘Perspective Shrink’.

It’s not just a narrowing down across subjects. It’s primarily a narrowing down across the timeline. Cabal people employ elaborate, long term schemes in order to achieve their objectives and they will try their hardest to keep the long-term view of a case out of the argument perspective in order to keep their schemes concealed.
Counter Restore perspective by quickly iterating irrefutable factoids across the full scope and time-line of the case to disprove their allegation used and point out their attempt to get this out of view and away from attention.
Timeline Trashing  Back
Category Combat
Purpose Alternative truths and lies need fabricated logic for them to be perceived as a logical argument. To fabricate this logic, factoids and allegations are used from anywhere on the time-line to fabricate these action-reaction constructs. Honoring the time-line makes fabricating sound logic so much harder. Sometimes it gets as obnoxious as using a element from the future as the cause (action) for an element (reaction) in the past.

The semantic being exploited big-time here is that not everyone involved with a case has a clear view of the time-line of all related case elements. The example will show such scenario used in my case.
Example
Counter Inform oneself on the actual time-points of every element used in an allegation, and place the ‘observer’ at the point in time where the reaction within the allegation took place to see that the purported causes (actions) for the reaction are either in the future, or far in the past relative to the time-point of the reaction.
Reduction  Back
Category Quarantine
Usage [Target] is no more than a [derogatory, reducing term]
Example Jones is no more than an ordinary couch potato!
Purpose The purpose of reduction is to reduce perception of knowledge / intellect / experience level of the target to other people. By using the phrase ‘no more than’ this is further enhanced as the effect of this phrase is a form of Perspective Shrink. Reduction is a core purpose when mental quarantine is applied and used heavily. The purpose, as much as any other quarantine technique, is to close off other people’s primary truth trees from reality conveyed by the target.
Obsession Call  Back
Category Quarantine
Usage ‘[Allegation], obsessed with [subject to marginalize and or irrationalize]!’
Example ‘They are no more than a doofus obsessed with truth!’
Purpose The ‘Obsession Call’ is used to marginalize the target and optionally the subject the target is occupied with at times. The technique tries to get the attention off of the subject while at the same time, through the use of a derogatory allegation, an attempt is made to further reduce the credibility of the target. The allegation often incorporates Perspective Shrink through phrases such as ‘.. no more than a..’.

The ‘Obsession Call’ is another form of Time-line Trashing as an obsession suggests the target is disproportionately occupied with a subject over a a sized timeline, where in reality, the target occupies themselves with various subjects and activities in a balanced fashion.

The primary purpose is to discredit the target and optionally, the subject. This is the case when the subject relates to the ones using this technique or when the subject could contribute to their exposure otherwise. It is used relatively often, even all the way up to media: Trump Is ‘Obsessed’ With Amazon Because He Wants to Crush the Washington Post.
Counter Question why the subject should not be addressed. Correct perspective by highlighting other subjects the target is known to be adept at. Counter the allegation with its own counter. Optionally point out the time-line, showing that the occupation with a subject is only momentarily as part of a natural work-in-progress.
Implication by Allegation  Back
Category Combat, Quarantine
Purpose This technique entails using ‘code words’ as allegations as part of any other quarantine technique. Since allegations need to be short and effective, it is the actual implication of a used word that is supposed to do the talking and explaining, hereby banking on the definition of the word in a listening person’s truth tree. Explanations cost time and puts an opponent at a disadvantage. Hence, words are used that are supposed to imply something.

Since quarantine is about inverse profiling, these allegations are as such invalid and untrue. To make them seem true and be reality, the technique below is used.
Schizophrenic Inversion  Back
Category Quarantine
Usage He’s just a schizophrenic [allegation]!
Example He’s just a schizophrenic virgin that only wants to have sex!
Purpose This is another inversion technique. The primary purpose is to make the perpetrator’s illusion to be a perceived reality while attempting to use their authority to open a listening person’s primary truth tree for the allegation, while at the same time, to make a target’s reality to be perceived as a delusion.

The specific use of the word ‘schizophrenic’ has a further quarantine purpose: it is supposed to close off a listening person’s primary truth tree from the reality of a target. The perception is that a schizophrenic’s truths are delusional and should be ignored. It thus saves the perpetrator from having to explain their allegation.

When forced to explain, irrational, a-causal logic is used to try to make true the allegation all the while the perpetrator attempts to put the ‘spot-light’ back on the target by moving to another subject. See the next technique.
Spot-Light Kick  Back
Category Combat
Purpose This technique is used whenever the perpetrators are being questioned over their illusions. It is the infamous ‘but!’ response, although not always spoken out. The technique entails following up with a rebuke that consists of another allegation towards a target.

Whenever a perpetrator is about to lose their argument by rational, scientific or otherwise sound logic in combination with evidence, the perpetrator will switch to a different allegation to try to get the ‘spot-light’ back on the target. When this process continues, one will find that perpetrators continuously keep cycling through allegations as long as they can keep the ‘spot-light’ on the target.
Inversion of Guilt  Back
Category Combat
Usage Text
Example Text
Purpose Text
Group Expansion  Back
Category Combat
Usage Text
Example Text
Purpose Text
Group Deflection  Back
Category Combat
Usage Text
Example Text
Purpose Text
Hyperbolism  Back
Category All
Usage Text
Example Text
Purpose Text
Flip-Flopping  Back
Category Coercion
Usage Text
Example Text
Purpose Text
Maximum Distanciation Principle (MDP)  Back
Category Coercion, Concealment
Purpose Here the goal is to create an image, through verbal expressions or any other means of doctrine, that distanciates as far as possible from the image and or allegations one’s suspected of or could be suspected of. It often goes hand in hand with hyperbolism. It is an inversion technique.
Alignment Riding  Back
Category Coercion, Concealment
Purpose This is another technique where distance from suspicion is created through minimum effort. Here, it is the target’s alignment that is supposed to clear the perpetrator of suspicion. This is where the perpetrator will try to align with a target, in order to assume the alignment of the target. This is done mostly by suddenly starting to stick up for the target and otherwise exalt the target. It comes with hyperbolism almost always. They will try to cover up the flip-flop by stating that some revelation made them change their stance. This is also an inversion technique. When absolute alignments of people are equal naturally, one doesn’t speak of alignment riding. Alignment riding always comes after a flip-flop away from a negative relative alignment. To determine whether alignment riding is taking place without having observed a prior flip-flop, one needs to look at other metrics than just a positive relative alignment. One way is by asking the [to be written: Question of Morality].
The Savior  Back
Category Coercion, Concealment
Usage Text
Example Text
Purpose Text
name of technique Back
Category Text
Usage Text
Example Text
Purpose Text
name of technique Back
Category Text
Usage Text
Example Text
Purpose Text
name of technique Back
Category Text
Usage Text
Example Text
Purpose Text