Woordenlijst

Gezindheid 
Gezindheid jegens een persoon of een visie weer. Men spreekt van een ‘relatieve gezindheid’ als er een gezindheid jegens een persoon wordt gesuggereerd. Dit kan een ‘positieve gezindheid’ zijn waarbij iemand zich met een persoon gaat associëren en het voor die persoon gaat opnemen, of het kan een ‘negatieve gezindheid’ zijn waarbij iemand afstand gaat nemen van een ander een een houding van minderwaardigheid naar diegene gaat aannemen. Men spreekt van ‘absolute gezindheid’ wanneer men spreekt van een gezindheid met één van de twee zijden van de Absolute Dualiteit. Iemand kan ‘goed gezind’ of ‘kwaad gezind’ zijn als het aankomt op iemand’s (a)moraal kompas.

Gang-stalken 
Een uitvoering in samenspan door kabbalisten in een poging om iemand mentaal te lasteren, intimideren, angst aan te jagen en te ontmoedigen. De meest voorkomende vormen zijn kwaadaardig geroddel over het doelwit in de naburigheid van het doelwit, welke praktisch altijd uit onwaarheden bestaat. Een andere vorm is het zeggen van woorden of woordreeksen in de naburigheid van het doelwit welke een herkenbare, specifieke betekenis hebben voor het doelwit maar niet voor anderen. Het doelwit weet op deze wijze dat een herinnering of anderzijds een gebeurtenis waar deze persoon bekend mee is wordt aangehaald. Het is moeilijk om met gang-stalken om te gaan door een slachtoffer omdat de woorden en woordreeksen de persoon die wordt gelasterd niet expliciet identificeren. Als een doelwit zou reageren, is het antwoord bijna altijd iets in de trend van “Ben je gek? We hebben het helemaal niet over jou.”, of, “Ik zei helemaal niets bijzonders, ben je gek?”, en dan meestal gevolgd met een in twijfel trekken van de geestelijke gezondheid van het doelwit. Noch is het makkelijk om er op af te stappen en verhaal te halen vanwege voorgenoemde feiten. Het is een favoriete tactiek om te gebruiken omdat het een persoon kan doen laten denken dat het collectief overal aanwezig is terwijl het in de realiteit maar om een handjevol mensen gaat die de tactiek uitvoeren. Ze doen het in de natuurlijke omgeving van een doelwit, zoals de omgeving thuis en op het werk, en soms op andere locaties welke worden bezocht, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts locatie. Het kan een persoon beangstigen en destabiliseren, de indruk gevend dat zij nergens terecht kunnen omdat er doorgaans niets hard bewezen kan worden.

Humaan Globaal Collectief 
Het ‘Humaan Globaal Collectief’ is een benoeming voor de wereldwijde groep goedaardige mensen welke op basis van de universele normen en waarden behorende tot de ‘geheeldienst’ zijde van de Absolute Dualiteit, een gemeenschappelijkheid hebben die het mogelijk maakt dat mensen verenigen en samen kunnen optrekken zonder elkaar persoonlijk in het echt te kennen of gezien te hebben, ongeacht afkomst, ras of religie.

Kabaal 
Een kabaal is een groep mensen die door een gemeenschappelijke doctrine van kwaadaardige aard met elkaar verbonden zijn. Vanwege deze kwaadaardigheid is een hoofdmotief verborgen te blijven. Dat betekent dat een dergelijke kabaal geen publiek gemeenschapshuis heeft of iets dergelijks. Het is hoofdzakelijk mentaal van natuur wat betekent dat er praktisch geen fysieke kenmerken zijn. Een andere beschrijving zou kunnen zijn: “Een mentaal collectief van kwaadaardige aard.”. Dit betekent dat leden veelal gewoon opgaan in de maatschappij zonder te worden herkend als een lid. Leden hebben werk net als een ieder ander en kunnen verscheidene posities bekleden in de maatschappij tot aan regeringsposities en posities in andere systemen zoals justitie en politie toe. Alle leden handelen in collectieve eendracht op een dusdanige wijze in hun eigen omgevingen dat hun gemeenschappelijk belang wordt behartigd alsmede dat hun belang verborgen blijft voor niet-leden. Ze nemen posities in in zowel ‘positie’ als ‘oppositie’ om in eendracht het narratief te beheersen en te dirigeren aan beide kanten. Het hoofdmiddel om hun doelstellingen te bereiken en controle over narratief te behouden is deceptie. Niet zomaar deceptie. Nee, zeer zorgvuldig met grote inspanning gefabriceerde deceptie. Een mentaal lid van een kabaal wordt een kabbalist genoemd.

Poortwachter 
Een poortwachter is een kabbalist in een machtspositie waar zij de doorgang van een zaak kunnen belemmeren dan wel seponeren door de zaak in een reeds bepaalde, gewenste richting te sturen. Hetzelfde gaat op wanneer het om uitspraken en beslissingen over een persoon gaat. Poortwachters bevinden zich in vele takken van de maatschappij.